Final Materials

Fall 2022 Coal to Solar Procurement

FINAL Fall 2022 Addendum to the Procurement Process and Rules

FINAL Fall 2022 Coal to Solar Procurement Documents

FINAL Fall 2022 Coal to Solar Contract Documents

Spring 2022 Coal to Solar Procurement

FINAL Spring 2022 Coal to Solar Contract Documents

Redline Comparisons

FINAL Spring 2022 Coal to Solar Procurement Documents